Tìm kiếm văn bản

Thẻ: exporter ô số 1 trên CO

shipper trên Bill khác exporter trên CO

Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E

Shipper trên Bill khác Exporter trên CO form E Câu hỏi: Lô hàng của chúng tôi có CO form E nhưng Shipper trên Bill khác Exporter trên CO (ô số 1). Vậy CO này có vấn đề gì hay không? […]