Tìm kiếm văn bản

Thẻ: công văn 2765

ma-loai-hinh-to-khai-vnaccs

Mã loại hình tờ khai xuất nhập khẩu VNACCS

Mã loại hình tờ khai xuất nhập khẩu VNACCS Dưới đây là bảng mã loại hình tờ khai xuất nhập khẩu VNACCS ban hành kèm theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 4 năm 2015.   BẢNG MÃ LOẠI HÌNH (Ban hành […]