Tìm kiếm văn bản

Thẻ: công bố hợp quy bao bì

thủ tục công bố bao bì thực phẩm

Thủ tục công bố bao bì thực phẩm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM Hỏi: Tôi chuẩn bị có lô hàng bát, đĩa nhập từ Hàn Quốc về. Chúng tôi nghe nói phải xin công bố bao bì thực phẩm mới được nhập khẩu. Xin […]