Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO form D

Nội dung chi tiết CO form D

Nội dung chi tiết CO form D Theo thông tư 22/2016/TT-BCT hướng dẫn thì khi có CO form D thì doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Cơ quan hải quan sẽ […]