Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO form D điện tử

Quy định về việc lưu trữ bản Triplicate của CO

Quy định về việc lưu trữ bản Triplicate của CO form D Câu hỏi: Chúng tôi có 1 lô hàng nhập khẩu từ Thái Lan, cơ quan hải quan yêu cầu xuất trình bản Triplicate của CO form D. Chúng […]

CO form D điện tử trên tờ khai

Khai CO form D điện tử trên tờ khai hải quan

Khai CO form D điện tử trên tờ khai hải quan Câu hỏi: Xin hỗ trợ tư vấn giúp chúng tôi cách khai C/O form D điện tử trên tờ khai hải quan như thế nào? Nhà cung cấp gửi […]