Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO có lỗi chính tả

CO có lỗi được sửa đổi

CO có lỗi chính tả được sửa đổi và đóng dấu có được chấp nhận?

CO có lỗi chính tả được sửa đổi và đóng dấu Câu hỏi: Chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ Trung Quốc nhưng CO có lỗi chính tả được sửa đổi và đóng dấu. Tuy nhiên khi xuất […]