Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO cấp trước ngày tàu chạy

CO cấp trước ngày tàu chạy

CO cấp trước ngày tàu chạy

CO cấp trước ngày tàu chạy có được chấp nhận hay không? Đây là câu hỏi mà có khá nhiều doanh nghiệp thắc mắc khi có lô hàng nhập khẩu. Cụ thể, trên ô số 3 của CO: Departure date […]