Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CIC

phụ phí vận tải biển surcharge

Các loại phụ phí vận tải biển Surcharge

Các loại phụ phí vận tải biển Surcharge Khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu một lô hàng đường biển, ngoài cước biển thì doanh nghiệp có thể trả thêm các loại phụ phí vận tải biển surcharge. Nhưng không phải […]

Call Now