Tìm kiếm văn bản

Thẻ: chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản

Không phải nộp chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu

Không phải nộp chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu Câu hỏi: Chúng tôi đang băn khoăn khi cơ quan hải quan yêu cầu nộp chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu. Xin cho […]