Tìm kiếm văn bản

Thẻ: chỉ tiêu không được sửa trên tờ khai

TIÊU CHÍ KHÔNG ĐƯỢC SỬA TRÊN TỜ KHAI

Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan

Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan được quy định tại điều 3, phụ lục II thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi […]