Tìm kiếm văn bản

Thẻ: cấp CO form D

Quy định về việc lưu trữ bản Triplicate của CO

Quy định về việc lưu trữ bản Triplicate của CO form D Câu hỏi: Chúng tôi có 1 lô hàng nhập khẩu từ Thái Lan, cơ quan hải quan yêu cầu xuất trình bản Triplicate của CO form D. Chúng […]