Tìm kiếm văn bản

Thẻ: các trường hợp được sửa tờ khai

các trường hợp sửa tờ khai hải quan

Các trường hợp được sửa tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018

Các trường hợp được sửa tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC Xét các trường hợp được sửa tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC, điều này tùy vào thời điểm là trong thông quan hay sau thông […]