Tìm kiếm văn bản

Thẻ: BL

noi-dung-bill-of-lading

Nội dung vận đơn đường biển Bill of Lading

Nội dung vận đơn đường biển Bill of Lading Cụ thể, chúng ta cùng phân tích cách lập và nội dung vận đơn đường biển Bill of Lading của Forwarder (House BL).  Các bạn tham khảo GUIDELINES ON ISSUANCE OF […]