Tìm kiếm văn bản

Thẻ: 274/2016/tt-btc

LỆ PHÍ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Mức lệ phí làm thủ tục hải quan

Mức lệ phí làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp quan tâm muốn biết mức lệ phí làm thủ tục hải quan là bao nhiêu cho một tờ khai, cho một container? 1. Các văn bản quy định về lệ […]