Tìm kiếm văn bản

Nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm cần những giấy tờ, thủ tục gì?

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trả lời thắc mắc của doanh nghiệp về giấy tờ, thủ tục nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm.

Với những công ty là doanh nghiệp chế xuất, đang có ý định nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm từ Nhật về Việt Nam, ngoài đơn đề nghị theo mẫu trong Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì phía công ty còn phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc cũ, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm ngăn chặn các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng “khi nhập khẩu” vào Việt Nam không đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường. Trong đó, tiêu chí về tuổi của máy móc, thiết bị là một trong những điều kiện quan trọng để xem xét xác định.

thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị

Thủ tục kiểm tra nhập khẩu máy móc. Ảnh: nguồn internet

 

Trường hợp máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, để được nhập khẩu, các máy móc, thiết bị đó phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 9: “công suất hoặc hiệu suất của máy móc, thiết bị còn lại vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên vật, liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế”, đồng thời phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để được xem xét chấp thuận, các công ty muốn nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng  cần lập Hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, ngoài Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, doanh nghiệp còn cần bổ sung các tài liệu sau:

– Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định theo quy định tại Điều 11. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, tuổi máy móc, thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể tuổi được quy định chi tiết tại Phụ lục I của Quyết định này (từ 15 đến 20 năm); Doanh nghiệp cần cần nhắc ký hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị sau khi đã đăng ký Hồ sơ nhập khẩu và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận bằng văn bản.

Nguồn: http://vietq.vn/

Thủ tục nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu máy móc cũ

Call Now