Tìm kiếm văn bản

1
thu-tuc-xuat-khau-tram-huong

Thủ tục xuất khẩu trầm hương

HỎI

Thủ tục xuất khẩu trầm hương Câu hỏi: Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục xuất khẩu trầm hương sang Trung Đông. Cảm ơn Quý công ty Goldtrans rất nhiều. Trả lời: 1. HS code trầm hương xuất khẩu […]

2
thu-tuc-xuat-khau-phu-gia-filler-masterbatch

Thủ tục xuất khẩu phụ gia ngành nhựa Filler Masterbatch

HỎI

Thủ tục xuất khẩu phụ gia ngành nhựa Filler Masterbatch Câu hỏi: Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục xuất khẩu phụ gia ngành nhựa Filler masterbatch. Cảm ơn quý công ty rất nhiều. Trả lời: 1. HS code […]

3
thu-tuc-xuat-khau-da-xay-dung

Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng đá dăm

HỎI

Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng đá dăm 1. Về chính sách mặt hàng – Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng a. Cơ sở pháp lý Theo thông tư 05/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung TT 05/2018/TT-BXD về nhóm […]

4
thu-tuc-xuat-khau-clinker

Thủ tục xuất khẩu cờ lanh ke Clinker

HỎI

Thủ tục xuất khẩu Cờ Lanh Ke Clinker Câu hỏi: Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục xuất khẩu cờ lanh ke Clinker.. Xin cảm ơn! Trả lời: 1. HS code cờ lanh ke Clinker xuất khẩu Mã HS […]

5
thu-tuc-xuat-khau-huong-nhang-incense

Thủ tục xuất khẩu hương nhang Incense stick

HỎI

Thủ tục xuất khẩu hương nhang Incense stick Câu hỏi: Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục xuất khẩu hương nhang Incense stick. Tên tiếng Anh là Incense stick. Xin cảm ơn! Trả lời: 1. HS code hương nhang […]